AWD, s.r.o. – autorizovaný servis a bazar vozů SUBARU v Praze

pell-mell
Třebohostická 9, Praha 10
608 782 278 (608 SUBARU)
awd@awd.cz

AUTOBAZAR
Aktuální nabídka vozů
SUBARU

Nechte si u nás
zkontrolovat vůz
před koupí

Proč si vybrat nás?

Prohlédněte si
reference našich
stávajících zákazníků

Třebohostická 9, Praha 10
tel: 608 782 278
awd@awd.cz

< >

Podmínky používání stránek

Věnujte prosím pozornost podmínkám, které si vymiňujeme

 • při přístupu na naše stránky,
 • při prohlížení našich stránek a
 • při používání našich stránek,

tj. stránek umístěných na internetové adrese www.awd.cz (dále jen stránky). Vstupem na naše stránky s nimi vyjadřujete svůj souhlas. Nesouhlasíte-li, stránky prosím bez prodlení opusťte. Děkujeme za pochopení.

Obecná ustanovení

Provozovatelem stránek www.awd.cz je AWD, s.r.o. (dále jen provozovatel). V souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v aktuálním znění vykonává provozovatel majetková práva ke stránkám.
Provozovateli patří všechna práva vyplývající z licence dle autorského zákona k veškerému obsahu stránek a k způsobu uspořádání a zobrazení tohoto obsahu na stránkách.
Stránky www.awd.cz jsou přístupné bezplatně. Při jejich využití se prosím řiďte těmito podmínkami.

Způsob používání stránek

Návštěvník – uživatel stránek se vstupem na stránky www.awd.cz zavazuje, že při jejich používání bude dodržovat všechny aktuálně platné právní předpisy, bude se řídit dobrými mravy a těmito podmínkami a v žádném případě nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani žádné další osoby. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude:

 • jakkoli zasahovat do obsahu, technické podstaty či bezpečnosti stránek nebo je jinak zneužívat
 • narušovat provoz stránek či zasahovat do jejich integrity formou hackerství
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) či řetězových zpráv
 • falšovat identitu odesílatele nebo se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů, a to zejména vytvářením falešných zpráv
 • pokoušet se získat přístup k neveřejným částem stránek (tj. stránkám, které nejsou určeny pro prohlížení či jiné využití veřejností)
  šířit na těchto stránkách cokoli, co by porušovalo aktuálně platné právní předpisy nejen České republiky
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů

Jakékoli využití obsahu těchto stránek (částečné či úplné) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Stránky jsou vytvořeny za účelem prezentování informací a nabídek provozovatele a nemají závazný charakter. Jejich obsah není jakkoli vymahatelný. Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoli informací uvedených na stránkách. Zveřejnění údajů a informací na stránkách, kromě těchto podmínek používání stránek, nemá povahu právního úkonu, který by měl směřovat ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem. V jednotlivých případech může být výslovně uvedeno jinak.
Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny na stránkách.
Provozovatel není odpovědný za jakoukoli případnou škodu, která by uživateli mohla vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.awd.cz.
Provozovatel není odpovědný za reklamu či jinou formu propagace, kterou provádí libovolný třetí subjekt prostřednictvím stránek.
Provozovatel není odpovědný za obsah www stránek, souborů či obdobných cílových adres, které patří třetím osobám a které lze prostřednictvím stránek www.awd.cz navštívit.

Ochrana osobních údajů

Některé služby poskytované provozovatelem na stránkách jsou úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
Provozovatel tímto informuje všechny uživatele o tom, že o nich v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů shromažďuje údaje v rozsahu, ve kterém je uživatelé stránek uvedli při registraci k některým službám, resp. při jejich případné následné aktualizaci. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem evidence, zasílání obchodních nabídek a ochrany obchodních zájmů provozovatele, a to pouze pro potřeby provozovatele, jímž budou také zpracovávány. Shromážděné osobní údaje nebudou přímo poskytovány třetím stranám (s výjimkou případů, kdy tuto povinnost ukládá provozovateli zákon). Uživatelé jsou oprávněni ke svým osobním údajům přistupovat a opravovat je prostřednictvím stránek. Uživatelé poskytují své osobní údaje provozovateli dobrovolně.
Uživatel s tímto postupem provozovatele výslovně souhlasí.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, a to bez předchozího upozornění. Podmínky jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

Aktuální verze těchto podmínek byla zveřejněna dne 26. 8. 2011.

Přihlášení

Přihlásit se

Spojte se s námi

Fake Stuff...

Třebohostická 9, Praha 10
608 782 278 (608 SUBARU)
awd@awd.cz

Zvětšit mapu...
Banner...

U nás v AWD v Praze se autům SUBARU věnujeme hezkou řádku let. Prošlo nám za ni rukama mnoho vozů SUBARU. Není tak prakticky nic, s čím bychom si v našem servisu neuměli poradit. SUBARU zkrátka žijeme, baví nás a jsou naším koníčkem!